Over Ons

In deze tijd van afstand bewaren, is er meer dan voorheen behoefte aan nabijheid, zorg voor elkaar en ruimte voor spontaniteit. Juist dat wordt nu meer dan voorheen gemist.

Verschillende kerken hebben de afgelopen jaren ervaringen opgedaan met engelenprojecten. Juist nu lijkt deze ervaring van pas te komen. Die ervaring willen we delen, zodat het op meer plaatsen een vlucht kan krijgen. Natuurlijk met andere kerken, maar ook met verenigingen, clubs of groepen.

We delen dit vanuit onze christelijke inspiratiebronnen, maar als engel hoef je geen gelovige te zijn, lid van de juiste kerk of religie. Kerstengel zijn is iets universeels. Iedereen van goede wil, kan meedoen.

Deze site is bedoeld om kerken, verenigingen en andere organisaties handvatten te geven om zelf een engelenproject te organiseren.

Wie hebben aan dit project meegewerkt?

De makers van deze site hebben eerder dit jaar het project opwegnaarpasen.nl gelanceerd. Nu is samenwerking gezocht met een aantal protestantse gemeentes rondom 's-Hertogenbosch. We stellen alle betrokkenen even aan je voor.

Kor Bras, eigenaar van fijnsmaak.nl. Voor dit project heeft hij zich opgeworpen als ontwikkelaar en beheerder van deze site.

Dirk-Jan Bierenbroodspot, initiatiefnemer van geloofswoorden.nl en predikant van de Protestantse Gemeente SOW Berlicum-Rosmalen.

Erica Scheenstra, predikant van de Protestantse Gemeente 's-Hertogenbosch. In haar eigen praktijk begeleidt zij individuen en gezinnen vanuit de Contextuele Benadering: ericascheenstra.nl

Marloes Meijer, predikant van de Protestantse Gemeente Engelen en als ZZP'er actief: marloesmeijer.com. Daarnaast is zij pionierspastor voor de pioniersbeweging van de Protestantse Kerk Nederland.

logo_engel_kleiner

Wat doet het om een engel te zijn of die te ontvangen? 

Reacties

Neem contact op

Deze site is bedoeld om kerken, verenigingen en andere organisaties handvatten te geven om zelf een engelenproject te organiseren. Heb je vragen of opmerkingen over deze site? Neem dan contact met ons op via het contactfomulier dat je hier ziet.

Copyright 2021 Engelenproject.nl ©